Inzicht in de Kwaliteit van Afvalstromen

Verkenning voor sturing door gemeenten op afvalkwaliteit

Sector verkenning en informatie analyse

Interviews en workshops

Visualiseren en rapporteren

Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van huishoudelijke afvalstromen, zoals PMD en GFT, en er vinden steeds meer kwaliteitsmetingen plaats in de keten.

Rijkswaterstaat wilde meer inzicht creëren in welke mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering er zijn voor gemeenten en huurde daarom onderzoeksgroep Barnebies in, waar ik deel vanuit maak.

Met Barnebies verkenden we voor het programma VANG - Huishoudelijk Afval welke informatie gemeenten het beste inzicht geeft voor sturing op kwaliteit. Hiervoor spraken we met experts uit de sector en onderzochten we welke beschikbare kwaliteitsmetingen met meest bruikbaar én haalbaar zijn om gemeenten inzicht in kwaliteit van afvalstromen te geven.

Lees hier het rapport.

Informatie

Rechten

Deze site is gebouwd met Open Source code, rechtenvrije content en eigen werk. Neem echter niet zomaar wat over; Het eigen werk is beschermd en de bronnen staan geen herdistributie toe.

Bronnen